أيوه يأسك و صبرك بين إيديك و إنت حر

20131110-230246.jpg

يأسك و صبرك بين إيدك و إنت حر
تيأس و لا ما تيأس الحياه راح تمر
أنا لقيت الصبر مر و برضك اليأس مر

طيب يعني الواحد يعمل إيه؟؟؟؟
Despair and hope are in your hands and you are free to choose
If you loose hope life will still go on
I tried both …. I found patience bitter but despair even more bitter
poet Salah Jaheen.

Advertisements